O knihovně

Z historie Obecní knihovny Oldřichovice:

 

 O kulturní povznesení vesnice stará se kulturní rada za spoluúčasti spolků a korporací.

V dobách dávno uplynulých byli to ve vesnici jen učitelé, kteří přinášeli lidu poznatky ku vzdělání a sebekultuře.

Když později vznikaly různé korporace a spolky, zařazovali do své činnosti i věci kulturní. Tak před rokem1905 vznikl v obci čtenářský kroužek pod názvem ´Besídka čtenářská´, který obstarával svým příznivcům poučující a zábavnou četbu. Pak byl to hasičský sbor, jenž ke kulturnímu povznesení obyvatelstva po delší čas ve vzdělávacím oboru  ve vesnici byl na prvním místě.

Hasičský sbor v roce 1903 zřídil knihovnu a z ní půjčoval knihy všem občanům. Knihovna hasičská spolu s knihami Čtenářské besídky daly základ v roce 1923 zřízené veřejné obecní knihovně. Obecní knihovnu od počátku, dosud (1948) vzorně vede knihovník Ludvík Blažek. V knihovně nachází se 450 svazků!

 

úryvek je z Kroniky obce Oldřichovice č.1 (sepsal pan Petr Hnilica, rolník, č.p.1 v r.1948)

 

        Dalšími knihovníky byli pánové Nevařil a Nedbal, paní Svobodová a od roku1963 pan Vincenc Strojil. Pan Strojil byl knihovníkem do roku 2013.

 

 

Současnost  v Obecní knihovně Oldřichovice:

 

Od roku 2014 je knihovnicí paní Radmila Viceníková.

V roce 2016 získala naše knihovna ocenění Knihovna roku 2016 Zlínského kraje!

K dispozici čtenářům je v knihovně okolo 2000 knih. Z toho přibližně 1600 knih je majetkem Obce Oldřichovice a 400 knih je  knihovně zapůjčeno z výměnného fondu KKFB ve Zlíně.

Pracovnice Knihovny Boženy Benešové Napajedla vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Klubem kultury Napajedla, p.o.